Bankovka v hodnotě pět set eur bude stažena z oběhu

04.05.2016 12:32
Evropská centrální banka se rozhodla ukončit výrobu a vydání bankovky v nominální hodnotě 500 €. Série eurobankovek již nebude zahrnovat hodnotu 500 euro. Avšak bankovky této hodnoty 500 zůstávají v platnosti a budou si vždy udržet svou hodnotu po neomezenou dobu Eurosystému. Po roce 2018 je bude možno směnit v centrálních bankách Eurozóny. Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) dospěla k závěru, že vydávání této bankovky bude zastaveno koncem roku 2018 a dojde, tak k omezení šedé ekonomiky. Bankovky v hodnotě 5 až 200 euro zůstanou nadále beze změn.
 

ecb.europa.eu