Eurostat - V eurozóně a EU 28 schodek veřejných financí

22.10.2014 15:12
V roce 2013 se schodek veřejných financí jak v eurozóně (EA18) tak i EU28 ve srovnání s 2012 snížil v absolutních hodnotách, zatímco státní dluh vzrostl v obou zónách. V eurozóně deficit veřejných financí klesl na 2,9 % hrubého HDP v roce 2013 z předchozích 3,6% v roce 2012 a v EU28 z 4,2% na 3,2%. V eurozóně se poměr veřejného dluhu k HDP se zvýšil z 89,0 % na konci roku 2012 90,9% na konci roku 2013 a v EU28 z 83,5 % na 85,4 %. V roce 2013 pouze v Lucembursko (o 0,6%) a Německo (+ 0,1%) zaznamenali přebytek veřejných financí. Nejnižší schodek veřejných financí v poměru k HDP byl zaznamenán v Estonsku (-0,5%), v Dánsku (o 0,7%), Lotyšsku (-0,9 %), v Bulharsku (o 1,2%), Česká republika a Švédsko (oba -1,3%). Deset členských států se schodkem vyšším než 3% HDP: Slovinsko (-14,6%), v Řecku (-12,2%), Španělsko (6,8%), Velká Británie (5,8%), v Irsku (-5,7%), Chorvatsko (-5,2%), na Kypru a v Portugalsku (oba -4,9%), Francie (4,1%) a Polsko (4,0%). 

 

www.etribuna.com