Eurostat zveřejnil přehled evropské regionální statistiky

08.10.2014 08:50

Regionální ročenka pro rok 2014, kterou zveřejňuje Eurostat, statistický úřad Evropské unie, poskytuje přehled evropské regionální statistiky pokrývající širokou škálu oborů. A tedy dává podrobnější obraz než údaje na vnitrostátní úrovni a pomáhá v porozumění regionálním rozmanitostem, které existují v EU. Publikace obsahuje statistiku 272 regionů na úrovni NUTS 2  a některé ukazatele s 1 315 regionů úrovně NUTS 3 z 28 členských států EU, jakož i, pokud jsou k dispozici, z regionů v zemích EFTA a kandidátských zemí. U příležitosti 12. Evropského týdne regionů a měst, a pro ilustraci rozmanitosti regionálních údajů, jsou informace uvedené  regionální ročence Eurostatu 2014. Tato tisková zpráva představuje malý výběr ukazatelů z různých statistických oblastí, regionů a měst. Nejmladší populace v regionech je ve Francii a Irsku, nejstarší v Portugalsku, Řecku a Španělsku. Pro osmadvacítku jako celek v roce 2013 tvořily mladší osoby 15,6% z celkového počtu obyvatel a starší osoby 18,2%. Kanárské ostrovy ve Španělsku byly nejpopulárnější turistickou oblastí  (89.8 mil. nocí) v EU v roce 2013. Další dva španělské regiony také patří mezi pět nejlepších destinací: Cataluña (70,5 mil. nocí) a Baleárské ostrovy (65,3 mil. nocí). Francouzská metropole region Île-de-France (77,5 mil nocí) a chorvatská oblast Jadran (61,8 mil nocí) dokončily pět nejlepších destinací. Nejvyšší podíl zahraničních obyvatel je v Lucemburku a Bruselu. Mezi 25 hlavních měst v EU 28, pro něž jsou k dispozici údaje, cizinci představovaly alespoň 20% obyvatel v sedmi hlavních městech. Největší podíl v Lucembursku (63,8%), Brusel (33,8%), Tallinnu (20,2%) a Rize (26,0 %). Na rozdíl od toho cizinci představoval méně než 5% z celkového počtu obyvatel v šesti hlavních městech EU: Varšava (0,6%), Sofia (1,0%), Vilnius (1,4%), Bratislava (3,1%), Budapešť (3,3%) a Valletta (4.1%). Atény (14,0%), Brusel (13,5%), Madrid (11,6%), Dublin, Paříž a Londýn (vše 10,4%) a Berlín (10,1%) byla hlavní města v EU, která zaznamenala nejvyšší podíly obyvatel, kteří nejsou občany EU na jejich celkové populace. Ukazatele týkající se demografie v městech EU jsou jen několika příklady široké škály dat, které jsou k dispozici na úrovni měst v rámci Eurostatu. Umožňují srovnání řadě socioekonomických aspektů, které se týkají kvality městského života v evropských městech. Údaje pokrývají více než 900 měst ve všech členských státech EU,  EFTA a kandidátských zemí.

 

www.etribuna.com