Evidence tržeb plní očekávání: Finanční správa registruje 100% zvýšení tržeb

20.01.2017 11:27

Elektronická evidence tržeb funguje plynule a bez problémů. Do systému se od spuštění zapojilo již 43 tis. poplatníků, kteří odeslali celkem 119 mil. účtenek. Data Finanční správy ukazují, že elektronická evidence tržeb plní očekávání. „Od jejího náběhu došlo ke stoprocentnímu nárůstu tržeb, tedy na dvojnásobek oproti loňskému roku, a stoprocentnímu nárůstu registrací k DPH z důvodu překročení limitu obratu. To jednoznačně vyvrací argument našich kritiků, že je EET pro podnikatele likvidační a potvrzuje, že se jedná o zásadní krok k narovnání podnikatelského prostředí,“ řekl ministr financí Andrej Babiš. Cílené kontroly Finanční a Celní správy v terénu zejména formou kontrolních nákupů, kterým předcházela intenzivní analytická činnost, probíhají již naplno. Doposud proběhlo 1842 kontrol, v rámci kterých bylo zjištěno 162 porušení povinností. „Dosavadní šetření v terénu však celkově prokázala, že drtivá většina podnikatelů se na evidenci tržeb připravila,“ doplnil Martin Janeček. d 1. března 2017 se do evidence tržeb zapojí podnikatelé z velko- a maloobchodu, kteří si nejprve musí zažádat o autentizační údaje. „K 16. lednu si autentizační údaje vyzvedlo pouze 20 tis. z cca 250 tis. podnikatelů, kterým vzniká povinnost evidovat ve druhé fázi. To je skutečně alarmující číslo, proto znovu apeluji na všechny podnikatele, aby přípravu neodkládali na poslední chvíli,“ zdůraznila náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová.

mfcr.cz