Itálie začíná postupně od znovu

10.06.2016 08:52

Itálií se postupně šíří signály, že ekonomika je restartována, i když stále omezeně a podléhá nejistotě, je podporována domácí poptávkou, která zdůrazňuje význam spotřeby domácností. Píše prezident republiky Sergio Mattarella ve zprávě na zasedání Confcommercio. Vývoj italské společnosti, je různorodý a živé podnikatelské sféry, které se zabývají v různých oblastech distribuce a výroby služeb, odvětví se podílí celá desetiletí rozhodujícím způsobem k vytvoření bohatství země. Realita ukazuje, že země utrpěla těžké ztráty v dlouhém období krize. Itálie má před sebou - píše Mattarella - hlavní výzvu, aby i nadále odhodlaně pokračovala cestou reforem, které zlepší prostředí pro podnikání, zjednoduší pravidla a zvýší investice do infrastruktury, výzkumu, inovací a odborné přípravy, čímž se získá hybnost v ekonomickému systému a dojde k posílení přínosu malé a střední podniky, i nadále realizovat projekt pro růst a modernizaci země.

ansa.it