Italské banky mají nejvyšší náklady v Evropě

18.06.2016 08:26

Strukturální náklady italského bankovního systému zůstávají nejvyšší v Evropě. To naznačuje CGIA Mestre, podle kterého, pokud si vypočteme poměr provozních nákladů vztahujících se k roku 2014 (49,5 miliard EUR), z celkových aktiv (což u 12/31/2014 činilo 2.701 miliard EUR ), výsledek činí 1,83%. Což je jednoznačně lepší než všechna procenta odkazující  na prvních 10 bankovních ekonomik v Evropské unii. Na druhém místě bylo Rakousko s 1,62% pak Španělsko s 1,40, Francie s 1,36 a Německo s 1,33%. Z hlediska tržeb, avšak v roce 2014 čisté úrokové výnosy, zisky pocházející především z nabídky úvěrů, klesly na 39,3 miliard eur, čisté bankovní poplatky vzrostly na 27,6 mld, a které se týkají ostatních příjmů, tedy od non-úvěrových operací nebo finančního obchodování (prodeje cenných papírů, měn, akcií) dosáhly 11,4 mld podílu. Cgia rovněž poukazuje na to, že výskyt úrokové marže z celkových provozních příjmů banky (dán součtem čistého úrokového výnosu z čistých provizí a ostatních čistých výnosů) v Itálii činil 50,3%. Ze zemí EU dotázaných, pouze Francie (50,2%) má podobné výsledky.To znamená, že italské banky s poměrem zisků z činností spojených s bankovními úvěry na celkových tržbách (čisté provozní výnosy) patří k nejnižším v EU. Vzhledem k hospodářské krizi se snížily úrokové sazby  a tím se snížila na minimum marže ziskovosti bank a zůstaly vysoké fixní náklady. Byly banky nuceny snížit vstupy, a tedy i rizika, a zvýšit příjmy z poplatků a provizí na běžných účtech, služby debetních / kreditních karet, služby sbírka / platba, atd. a dodatečného úvěru aktiv (prodej cenných papírů, měn, akcií, atd.)

ansa.it