Padoan: Pakt o stabilitě je komplikovaný

24.04.2016 08:24

Itálie začíná vidět první výsledky opatření přijatých na několika frontách Euroskupiny. Mezitím je zastaven německý útok na strop bankovních obligací. Je důležití projít nejen představu revize pravidel rozpočtového dohledu, protože je příliš složitý a málo transparentní. Říma a sedm dalších zemí podali výslovnou žádost, aby byl přezkoumán způsob výpočtu potenciálního růstu,  neboť "mezery výstupu" by mohly mít okamžitý přínos v italských účtech. Nemám důvod se domnívat, že požadovaná flexibilita není poskytnuta, dialog s Komisí jde jako obvykle velmi dobře, řekl ministr hospodářství Pier Carlo Padoan. Odpověď na flexibilitu by měla dorazit zhruba v polovině května a "až dosud jsme neměli definitivně protichůdné signály, řekl Padoan. "Země jednomyslně uznávají, že pakt je obtížné řídit, komunikovat a zdůvodnit veřejnosti," řekl Padoan. Je přesvědčen, že je nepružný a špatně se adaptuje do stále se měnící ekonomiky. Komise ministrů se bude snažit zjednodušit ukazatele, na kterých je dnes založen.

ansa.it