Podvodník se za firmu neschová – nový návrh zákona o prokázání majetku

26.01.2015 14:12

Návrh zákona o prokázání majetku, který chce Ministerstvo financí předložit vládě příští týden, je zaměřen především na odkláněče daní. Pokud správce daně zjistí, že jmění daňového poplatníka vzrostlo více, než odpovídá jeho příjmům, a to více než pět miliónů korun, dojde k následnému doměření daně. Pokud daňový poplatník nereaguje a neprokáže, že jeho příjmy nebyly dostatečné, lze z informací získaných standardním způsobem doměřit daň. Penále je pak 20% z doměřené daně. Pokud nelze daň přesně určit, ale lze ji určit odborným odhadem a doměřená částka je do 2 miliónů korun. Penále je opět 20 procent. Pokud nelze dodatečnou daň přesně určit a odhad přesahuje 2 milióny korun, používají se zvláštní pomůcky, jako třeba porovnání se srovnatelnými poplatníky. Penále je pak 50 nebo 100 procent v závislosti na míře spolupráce daňového poplatníka. U všech výše zmiňovaných příkladů doměření daně, je možno se proti stanovení daně odvolat, případně obrátit na soud. Ministerstvo financí, chce v návrhu zákona o prokazování majetku, vzdor připomínkám, prosadit, že se nemají svlékat jen fyzické osoby, ale i firmy nebo svěřenské fondy či zahraniční trusty. Náměstkyně ministra financí Simona Hornochová argumentuje tím, že kdyby došlo k vyloučení poplatníků daně z příjmu právnických osob z působnosti zákona, lze očekávat, že by docházelo k účelovému zakládání právnických osob a k odkláněn majetku do nich. Zákon se má navíc podle návrhu vztahovat i daňové nerezidenty, kteří ale platí daně z příjmů získaných v Česku, aby nebylo možné se vyhnout prověrce účelovým přestěhováním za hranice. Oficiálně to nahlas ministerstvo neříká, ale vše směřuje k tomu, že je tento zákon namířený proti tak zvaným kmotrům.

Zdroj: LN