Program na podporu ekonomiky a inovací stál 84 miliard korun z fondů EU

19.12.2016 16:09

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nastavilo cíle operačního programu Podnikání a inovace a jak u projektů kontrolovalo jejich plnění. Tento operační program, který běžel v letech 2007 až 2015, měl posílit konkurenceschopnost české ekonomiky a pomoci inovacím v průmyslu a službách. Celkem putovalo do programu přes 84 miliard korun z evropských fondů. Kontroloři prověřili 61 projektů, které získaly dotace za 1,1 miliardy korun. Z kontroly vyplynulo, že projekty měly sice pozitivní vliv na podpořené podniky, nejde ale zhodnotit, jestli a do jaké míry pomohly zvýšit konkurenceschopnost České republiky a podpořit inovace. MPO nastavilo globální i některé dílčí cíle příliš obecně, takže dopady programu nešlo vyhodnotit. U každého pátého projektu také selhala kontrola ze strany MPO. Z operačního programu Podnikání a inovace se podařilo vyčerpat celou alokaci 84 miliard korun, i když MPO akceptovalo sankci 3,7 miliardy korun za nedodržení některých podmínek programu. Tuto částku musela ČR uhradit ze státního rozpočtu. Celková částka alokovaná na program se ale nesnížila, protože MPO dokázalo peníze ze sankce převést na nové projekty. Kontroloři zjistili, že v čerpání prostředků byly velké regionální rozdíly – a to jak co do úspěšnosti žadatelů, tak co do podílu úspěšně dokončených projektů. Lišily se například i výše dotací vyplacených na hlavu – zatímco v Brně-městě to bylo přes 19 tisíc korun na obyvatele, v Chebu šlo jen o něco málo přes 2 a půl tisíce na hlavu.

nku.cz