Renzi v Nevadě

29.03.2016 19:05

 Italský premiér Matteo Renzi, generální ředitel společnosti Enel Francesco Starace, generální ředitel společnosti Enel Green Power Francesco Venturini a guvernér Nevady Brian Sandoval se dnes zúčastnili inaugurace společnosti ENEL Green Power  kombinované elektrárny ve  Fallonu v Nevadě. Stillwater je světově první elektrárna, která  kombinuje střední entalpii, binární cyklus geotermální, solární energie a solární fotovoltaické technologie na stejném místě. Stillwater ukazuje novátorské technologické inovace společnosti Enel Green Power, které nás nutí řešit problémy v oblasti životního prostředí a změny klimatu prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie, "řekl generální ředitel společnosti Enel Francesco Starace. Lekce, které se učíme v tomto pokročilém geotermálním, solárním zařízení bude klíčem k rozvoji dalších hybridních výrobních zařízení po celém světě. Společnost Enel bude i nadále investovat do nových technologických řešení s cílem maximalizovat stávající majetek a podpořit další růst při zachování inovace a provozní efektivity jako klíčového prvku jejich strategického plánu.

enelgreenpower.com