Snížení počtu statististických údajů od firem

14.04.2015 09:35

Administrativní zátěž v podobě statistických údajů pro státní zprávu by se měla do roku 2017 snížit informuje na svém webu český statistický úřad. V letošním roce se jich uskuteční 74 a jejich počet by měl poté klesat až na 51 šetření. V roce 2012 prováděl stát 91 statistických šetření, v následujícím roce již o deset méně. Do dvou let by měla statistická zjišťování podle plánu úplně zmizet v resortech zdravotnictví, školství, životního prostředí a místního rozvoje. Zachována zůstanou šetření v oblasti zemědělství a částečně dopravy a kultury. V souvislosti se snižováním administrativní zátěže uvažuje statistický úřad s využitím údajů získaných jinými orgány státní správy a propojit je se staistickými daty. Dlouhodobým cílem Českého statistického úřadu je organizovat sběr dat pouze v případech, kdy nebudou data k dispozici v dostupných administrativních zdrojích.

ceskenoviny.cz