Vývoj mezd zaměstnanců - II. čtvrtletí 2016

21.09.2016 11:29

Výsledky statistik Českého statistického úřadu (CSU) za 2. čtvrtletí 2016 potvrzují trend směřující k rychlejšímu růstu mezd, vysoké zaměstnanosti a prohlubujícímu se nedostatku volné pracovní síly. Podle údajů výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) v domácnostech dosáhla míra zaměstnanosti v ČR dalšího rekordu (71,7 %) a meziročně vzrostla o 1,6 p. b. Míra nezaměstnanosti byla jednou z nejnižších v Evropské unii a počet volných pracovních míst hlášených na Úřad práce se přiblížil nejvyšším hodnotám roku 2008. Tři ze čtyř lidí v práceschopném věku (15-64 let) v ČR se účastní trhu práce. Zásluhu na tom má rychlý růst celkové zaměstnanosti: počet osob v hlavním zaměstnání se meziročně zvýšil o 1,7 % na 5 128,5 tisíc. Počty sebezaměstnaných stagnují a zvyšuje se počet pracujících v zaměstnaneckém poměru, který přináší vyšší životní jistoty. Předběžné údaje podnikové statistiky ČSÚ potvrzují trend v růstu počtu zaměstnanců. Ve 2. čtvrtletí 2016 ve srovnání se stejným obdobím loňska přibylo 70,5 tis. zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané, což je relativní nárůst o 1,8 %.

czso.cz