Vize

Naší vizí je "být vedoucí česko-italskou poradenskou společností podporující větší propojení obchodu a vztahů mezi Itálií a Českou republikou. Naším cílem je, aby první myšlenkou, která klienty napadne při hledání cesty k zefektivnění jejich podnikání, je využít služeb naší poradenské společnosti".

Za naše základní hodnoty považujeme:

Profesionalita & Entuziasmus
Respekt & Odpovědnost
Rozmanitost & Disciplína
Inovace & Integrita