Spolupráce a partneři

 Pro komplexní  zajištění našich služeb budujeme síť spolupracujících osob v Itálii a dalších evropských zemích. Kooperace s ostatními subjekty v oblasti obchodu se stává naším nejdůležitějším aktivem. S ohledem na vývoj trhu a s ním spojené nové požadavky náročné klientely i pro větší konkurenceschopnost spolupracujeme s českými, italskými, polskými a slovenskými obchodními společnostmi poskytující ekonomické poradenství, poradenství v oblasti správy nemovitostí, vztahů s veřejností a pojištění. Spolupráce s dalšími odborníky umožňují naší poradenské společnosti poskytovat obchodním společnostem právní, obchodní a daňové poradenství včetně fúzí a akvizic, správy nemovitostí, bankovních a finančních služeb, správy a řízení obchodních společností. Uvedené formy spolupráce nám umožnují poskytovat kompletní poradenství ve všech oblastech podnikání vždy v dané oblasti zájmu naší klientely.  

Mgr. Martin Holub, advokát

 

Mgr. Martin Holub se specializuje zejména na obchodní právo a v jeho rámci na právo obchodních společností, dále pak i na autorské právo, spornou agendu a právo trestní. 

Během své právní praxe získal řadu cenných zkušeností především v právní a poradenské společnosti Rödl&Partner, kde se podílel na vedení týmů právníků. V letech 2008 - 2010 vedl italskou sekci kanceláře a dále zintenzivnil koncentraci na italsky hovořící subjekty a investory usazené v České republice. V roce 2006 zakončil studium na Právnické fakultě v Plzni. V průběhu studia absolvoval roční pobyt v Itálii, na Universita degli Studi di Milano, Fakulta politických věd. V roce 2010 se stal partnerem advokátní kanceláře Šafra a partneři sro, kde úspěšně vykonával právní praxi po dobu čtyř let.

V roce 2015  si Martin otevřel již svou soukromou advokátní praxi spolu s s JUDr. Ing. Jiří David, LL.M. ji vykonávají v Holub & David, advokátní kancelář s.r.o. 

Martin hovoří italsky, anglicky a částečně německy.

Dott. Lucca Crecchi, Italská republika

Právní a finanční poradenství v Itálii.