Ceny průmyslových výrobců rostly meziměsíčně již pošesté za sebou

16.03.2017 09:59

Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 1,2 %. Vzrostly ceny brambor o 10,8 % a zeleniny o 5,7 %, dále mléka o 2,7 %, olejnin o 2,3 % a obilovin o 2,0 %. Ceny ovoce klesly o 5,4 %, drůbeže o 2,8 % a jatečných prasat o 2,3 %. Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se zvýšily o 0,6 %. Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,4 %. Vzrostly ceny chemických látek a výrobků o 3,8 %, těžby a dobývání o 3,1 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,1 %. Ceny dopravních prostředků byly nižší o 0,9 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,1 %. Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,4 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 4,0 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,2 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 0,6 % a ceny za služby v oblasti nemovitostí o 0,5 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 0,8 %. Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 3,1 %, stavebních prací o 1,2 % a tržních služeb o 0,6 %, průmyslových výrobců vzrostly o 3,1 % , stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,2 % , tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 0,6 %. V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně vyšší o 0,8 % (v prosinci 2016 o 0,9 %). Ceny vzrostly ve všech zemích, nejvíce na Maltě o 2,3 %. Na Slovensku se ceny zvýšily o 1,5 %, v České republice, v Německu a v Polsku shodně o 0,7 % a v Rakousku o 0,5 %.

 

 

czso.cz