Elektronická daňová přiznání od ledna 2014

26.01.2014 21:05

Od ledna 2014 dochází ke změnám ohledně podávání daňových přiznání k dani z přidané hodnoty. Takové přiznání musí být podáno pouze elektronicky, přičemž výjimku mají fyzické osoby, jejichž obrat nepřekročil za posledních dvanáct měsíců šest miliónů korun. Mezi výhody lze zařadit časovou úsporu pokaždé, když je nutno daňové přiznání podat (daňová přiznání se podávají měsíčně, resp. čtvrtletně) a efektivitu celkového zpracování. Pokud je daňové přiznání podáno ve správné formě, usnadňuje zpracování vstupních dat a následné vedení pro plátce i pro správce daně. Pro finanční úřady je nakládání s informacemi získanými elektronickou formou efektivnější z hlediska vyměřování daně, vrácení peněz při nadměrných odpočtech a kontrole rizikových subjektů.