Funování obchodního rejstříku po 6.1.2014

03.01.2014 20:46

S ohledem na nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, zákona o veřejných rejstřících a zákona o obchodních korporacích dochází ke změnám při zápisech společností a družstev nebo změn  do obchodního rejstříku. Platnost stávajících formulářů, které jsou jedinou formou přípustnou pro komunikaci s obchodním rejstříkem, je ukončena k 31.12.2013. Do 5.1.2014 včetně nebude rejstříkový soud zpracovávat nová podání. Od 6.1.2014 budou dostupné nové inteligentní formuláře rozšířené o možnost zápisu nových právních forem. Výpisů z internetové části se uvedená omezení netýkají. Bližší informace zde.