Ministerstvo spravedlnosti České republiky - Český obchodní rejstřík se propojil s obchodními registry dalších evropských zemí

14.05.2018 16:03
 
Český obchodní rejstřík se propojil s obchodními registry dalších evropských zemí

Od jara letošního roku je český obchodní rejstřík součástí tzv. BRIS (Business Registers Interconnection System), který propojuje obchodní rejstříky evropských zemí. Systém umožňuje získat údaje o všech kapitálových společnostech v celé Evropské unii a zjednodušuje předávání informací mezi obchodními rejstříky členských státu Unie. Všechny společnosti s ručením omezením a akciové společnosti (respektive národní formy, které těm českým odpovídají) může široká veřejnost vyhledávat na portálu evropské e-Justice. Společnost lze najít jak podle přiděleného identifikačního čísla, tak podle názvu. Každý zájemce bezplatně získá základní informace o společnosti, například její typ, zemi registrace, sídlo, název a identifikační číslo. Další informace jsou dostupné s ohledem na režim rejstříku státu, kde je společnost registrována. „Snadná dostupnost a rychlé sdílení informací v evropských obchodních rejstřících představuje výrazné zjednodušení a zefektivnění obchodního styku v Unii,“ popsal přínos propojení českého obchodního rejstříku se systémem BRIS ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Některé členské státy, Česká republika také, mají obchodní rejstřík veřejný a listiny o společnostech jsou dostupné online a zdarma. V jiných členských státech se za informace a listiny musí platit. Případnou platbu lze provést a listiny lze získat přímo prostřednictvím portálu. Kromě možnosti jednotného vyhledávání v evropských obchodních registrech umožňuje BRIS také automatické předávání některých vybraných informací mezi obchodními rejstříky jednotlivých členských států. Velmi se zjednoduší především výměna informací v případě přeshraničních přeměn kapitálových společností a závodů nebo odštěpných závodů zahraničních společností. BRIS vznikl na základě požadavku směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o některých aspektech práva obchodních společností. V současné chvíli jsou k němu připojeny takřka všechny obchodní rejstříky států Unie.

portal.justice.cz