Míra inflace

02.06.2014 08:30

Při vyjadřování míry inflace pomocí indexu spotřebitelských cen jsou často uváděna různá čísla, která, i když rozdílná, jsou správná. Je třeba uvést jednoznačně období, za které je míra inflace uváděna, a základ, k němuž se vymezené období porovnává. Nejčastěji se používají:

  • Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců. Duben 2014: 0,9 %. Datum zveřejnění: 12.05.2014
  • Průměrná roční míra inflace – jedná se o hodnotu téhož ukazatele v prosinci daného roku. Rok 2013: 1,4 %
  • Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku. Duben 2014: 0,1 %. Datum zveřejnění: 12.05.2014

Zdroj: www.czso.cz