MMF reviduje sé odhady růstu pro Itálii

23.05.2016 19:00

V letošním roce HDP poroste o 1,1% (oproti předchozímu 1%) a v roce 2017 a 2018 o 1,25% (oproti 1,1%, jak bylo původně odhadováno na 2017). Podle MMF dnes dokončil svou misi na článku IV, nicméně, zotavení ekonomiky "zůstává omezené" a "rizika jsou nakloněna směrem dolů" kvůli volatilitě na finančních trzích, rizikům Brexitu a krizové imigrační situaci. " Dosažení rozpočtových cílů a vytvoření marže s cílem výrazně snížit daňové zatížení, které je stále vysoké. Mezinárodní měnový fond říká, že to může stát na velmi obtížných politických rozhodnutích, případně snížit i vysokou úroveň sociálních výdajů a zavedení moderní daně z nemovitosti. Je důležité, aby nebyla ohrožena udržitelnost důchodového systému. Doporučuje se tedy, rozšíření daňových základů včetně racionalizace daňových výdajů. Podle Mezinárodního měnového fondu, cesta, ke které se zavázala Itálie by znamenala návrat k předkrizové úrovně výroby (2007) teprve v polovině 2020 by došlo k růstu. Nominální růst může být dle MMF přílš slabý, aby vyřešil finanční křehkost a rozpočty mohou být i nadále zdrojem zranitelnosti, protože jejich konsolidace by vyžadovala delší dobu. 

ansa.it