Největší změna v soukromém právu za posledních 50 let

07.12.2013 16:49

1. ledna 2014 vstoupí v účinnost několik zcela nových zásadních právních předpisů. Mezi nimi je nutno uvést Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Zákon o mezinárodním právu soukromém, Katastrální zákon a další. Budou doprovázeny desítkami nových prováděcích předpisů a změnami v platném právu. CENTO SERVICES Vám přinese přehled změn v pravidelném Newsletteru.