Novinky o daních z příjmu v roce 2014

16.02.2014 21:12

Od 1.1.2014 došlo se vznikem nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích dochází v daňovém systému k celé řadě změn. Dědická a darovací daň byly začleněny do daně z příjmu a byl pro ně stanoven nový termín bezúplatný příjem. Veškeré příjmy z dědictví jsou osvobozeny a dále nedochází k žádným změnám v osvobození daně z darů. Sazba daně z převodu nemovitostí nyní dle nové terminologie „daň z nabytí nemovitých věcí“ zůstává stejná ve výši 4 % ze základu daně. Pro prodej akcií (fyzické osoby) platí, že jsou při prodeji osvobozeny od daně až po 3 letech od jejich nabytí a dále je nově osvobození příjmů z prodeje akcií až do 100 000 Kč ročně. Dochází k osvobození od daně pro příležitostné příjmy do 30 000 Kč, ke zvýšení základu daně pro odpočet z charitativních darů (fyzické osoby 15%, podniky 10%). Mění se i motivační příspěvek poskytnutý žákovi či studentovi, dle  §  24 odst. 2 písmena se zvyšuje daňově uznatelný náklad poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníky na výkon profese. V případě středoškolského studenta na 5.000 Kč, v případě vysokoškolského na 10.000 Kč. O dalších změnách vás budeme průběžně informovat.