Novinky v daňových předpisech

24.02.2014 09:00

-Bezúplatné příjmy získané dědictvím a darováním byly začleněny do zákona o daních z příjmů.

-V §6 odst. 4 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu došlo ke změnám v dohodě o provedení práce ve výši částky, která podléhá srážkové dani. Doposud to byly příjmy do výše 5. tis.Kč nově podléhají srážkové dani příjmy z dohody o provedení práce do celkové výše 10.tis Kč za jeden kalendářní měsíc, pokud pracovník nepodepsal Prohlášení k dani z příjmů.

-U DPP (Dohoda o provedení práce) došlo ke sjednocení výše pro zdanění a odvody. Základem daně, který nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění, pro srážkovou daň je příjem do 10.tis Kč za kalendářní měsíc.

-Nově je možnost využít § 36 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a příjmy zdaněné srážkovou daní lze zahrnout do daňového přiznání.