Pozitivní vývoj na trhu práce v 1. čtvrtletí

12.06.2014 09:39

Český statistický úřad uveřejnil na své portálu statistiku týkající se pozvolna se zlepšujících podmínek na trhu práce v České republice pro 1. čtvrtletí 2014. Analýza říká: "Vývoj na českém trhu práce v 1. čtvrtletí 2014 ukazuje opatrné oživení. Výsledky Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) v domácnostech zobrazují plynulý růst celkové zaměstnanosti již od roku 2012; předběžné výsledky podnikové statistiky ČSÚ zaznamenaly skromný nárůst evidenčního počtu zaměstnanců až v 1. čtvrtletí 2014, a to o 4,6 tis. osob (0,1 %). Také ve mzdové oblasti ještě přetrvává střídmost, nárůst průměrné mzdy o 3,3 % souvisí především s přesunutím výplaty manažerských odměn do tradičního termínu na začátek roku". Pozitivní vývoj na trhu práce by se mohl pozitivně projevit v některých makroekonomických ukazatelích České republiky a v příznivějším podnikatelském prostředí, které je významné pro průběh podnikání.

Zdroj: www.czso.cz