Rekodifikace soukromého práva v České republice 2014

30.06.2014 16:25

Oficiální portál pro podnikání a export BusinessInfo.cz nabízí odborné články týkající se změn v letošním roce, jejich tzv. podnikatelské manuály s výčtem nutných úprav do 30. 6. 2014 u obchodních společností založených před 1. lednem 2014.

zdroj: www.businessinfo.cz