Smlouvy dle nového občanského zákoníku

30.06.2014 15:43

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva končí dnešním dnem lhůta stanovená pro změnu stávajících smluv u obchodních společností založených před 1. lednem 2014. Začátkem roku 2014 vstoupil v platnost nový Občanský zákoník (NOZ) a Zákon o obchodních korporacích (ZOK), které se staly novým základem soukromého práva v České republice. Pro obchodní společnosti, které nebudou respektovat podmínky stanovené novým Občanským zákoníkem, budou stanoveny sankce nebo může dojít i k jejich zrušení. Neváhejte se na nás obrátit s kompletní revizí smluv.