Zájemnci o evropské dotace mohli žádat do konce února 2017

13.03.2017 11:26

Zájemci o evropské dotace v Česku mohli ke konci února žádat o 78,3 procenta z celkové částky na programové období 2014 - 2020, která činí 609,4 miliardy korun. Ministerstva vyhlásila 454 výzev za 477 miliard korun. Smluvně zajištěno mělo Česko 16,4 procenta evropských peněz, na účty příjemců bylo vyplaceno 31,3 miliardy korun, tedy zhruba pět procent. Při neplnění cílů, které stanovila Evropská unie do roku 2018, mohou být peníze přesunuty mezi jednotlivými programy i mezi jednotlivými zeměmi. Tato rezerva činí 38,6 miliardy korun, tedy zhruba šest procent z celkově přidělených 648 miliard korun. Objem výzev i podíl smluvně zajištěných prostředků je tak počítán z 609,4 miliardy korun. "I přes určitý pokrok je však z pohledu ministerstva pro místní rozvoj (MMR) potřeba zvýšit tempo čerpání. Je na místě uvést, že samotné ministerstvo z pozice Národního orgánu pro koordinaci situaci nemůže napravit a neslibuje zázraky, ale předkládá analýzy a návrhy na řešení vládě a odpovědným řídicím orgánům," uvedla ministryně pro místní rozvoj Šlechtová ( za ANO). V minulém programovém období mohla Česká republika z evropských fondů čerpat zhruba 700 miliard korun, z toho 26,4 miliardy zůstalo nevyčerpaných.

ctk.cz