Základem bohatství v ekonomice je hmotný majetek

14.05.2014 15:20

Hmotný majetek v české ekonomice byl podle stavů z konce roku 2012 mírně nižší než majetek finanční. Držitelé nefinančních aktiv však utrpěli v posledních letech reálné ztráty na jejich hodnotě, protože ceny těchto aktiv se vyvíjely hůře než celková cenová hladina v ekonomice, informuje Český statistický úřadna na svém webovém portálu. Finanční bohatství všech sektorů ekonomiky České republiky dosahovalo v závěru roku 2012 podle velikosti jejich finančních aktiv 17,736 bil. korun, přičemž téměř polovinou se na něm podílely nefinanční podniky (27,6 %) spolu s domácnostmi (22,1 %). Tento finanční majetek tak převyšoval hmotný majetek v ekonomice (16,417 bil. korun) měřený velikostí hmotných fixních aktiv (v tzv. čistém vyjádření, tj. po zohlednění jeho odpisů). Plyne to z nominálních dat národních účtů. „Zohledníme-li však i finanční závazky všech institucionálních sektorů v ekonomice, jejichž výše na konci roku 2012 přesahovala 19 bilionů korun, je zřejmé, že základem bohatství v ekonomice je hmotný majetek“, říká analytička ČSÚ Drahomíra Dubská.

zdroj: www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home