Změny v české legislativě - skutečné sídlo firmy

09.09.2015 15:03

V souvislosti se změnami v české legislativě si vás v rámci našich služeb dovolujeme informovat o věcech, které se bezprostředně týkají úspěšného chodu podnikání a mohly by negativním způsobem ovlivnit chod vaší firmy v České republice. Novinkou je v daňovém přiznání kolonka „skutečné sídlo“, kterým se rozumí místo k zajištění reálného výkonu ekonomické činnosti osoby povinné k dani. Registrační údaj „skutečné sídlo“ osoby povinné k dani vychází z definice sídla osoby povinné k dani, vymezené v ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. adresa místa vedení osoby povinné k dani, kterým se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se jejího řízení, popřípadě místo, kde se schází její vedení. V případě fyzické osoby - nemá-li tato místo svého vedení, rozumí se sídlem u této osoby místo jejího pobytu (§ 4 odst. 1 písm. h) zákona o DPH. V daném kontextu zákona o DPH se tedy „skutečným sídlem“ rozumí místo k zajištění reálného výkonu ekonomické činnosti osoby povinné k dani. Pokud Vaše firmy tuto levnou variantu virtuální sídlo používají, mohou se setkat velmi lehce s problémy od finančního úřadu. Finanční úřad může firmě udělit pokutu až do výše půl milionu korun a na rok jí udělit zákaz činnosti za pouhý fakt, že využívá virtuální sídlo a nemá sídlo skutečné. Nabízíme vám řešení, jak se něčemu takovému bránit a přesto neplatit vysoké sumy za prostory, které vlastně nepotřebujete. Kromě výše uvedeného vychází definice skutečného sídla osoby povinné k dani také z Nařízení Rady č. 282/2011/EU, které mimo další stanovuje, že pouhá existence poštovní adresy nemůže být postačující pro sídlo ekonomické činnosti osoby povinné k dani. Ve spolupráci s italsko-českou společností zajišťující management v oblasti správy majetku a zařízení vám nabízíme služby v rámci realitního sektoru a poskytujeme podnikatelům zázemí ke splnění všech podmínek pro řádné podnikání v České republice. V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.